Byggevallens Elservice — Helhetslösningar av bästa kvalité

Lokala datanät

Wifi-nät, fiber-tv och IP-telefoni

Vi har stor erfarenhet av Lokala datanät. Oss kan du anlita för installation av datauttag i kontorsmiljö/kontorsplatser då vi bygger stativ och drar kabel. Vi lämnar alltid efter oss god dokumentation samt märker upp samtliga uttag/jack då vi vill att du som kund enkelt och smidigt skall kunna använda ditt nätverk för dina behov.

Vi erbjuder helhetslösningar för ditt kontor med både el och datauttag. Vi kan även erbjuda lösningar för trådlösa nätverk där vi monterar accesspunkter för wifi-nät så maximal räckvidd/täckining erhålls. Vi gör självklart även installationer i bostadshus och lägenheter.

Fibersvetning

Nu har vi även öppnat upp i Hudiksvall! Kontakta oss för mer info!